Mini logo

Utdatert nettleser.

Opplev internett sikrere og raskere med en oppdatert nettleser. Vi har optimalisert MINI for morgendagens krav til tilgjengelighet. Les mer her.
Tips: Du surfer alltid oppdatert med din smarttelefon.

Oppdater din nettleser

FOR DEG SOM TRENGER VEIHJELP

MINI Veihjelp.

MINI VEIHJELP gjelder i hele Europa og er tilgjengelig for deg døgnet rundt, hele året.* Har du som kjører MINI opplevd driftsstans, en mindre ulykke eller uhell som f.eks. å ha mistet bilnøklene? Kontakt MINI veihjelp på 800 32 062 eller fra utlandet: +47 67 80 40 57. Vi er din høyre hånd når du er ute og kjører.

* MINI veihjelp gjelder i tre år fra bilens førstegangsregistrering. Etter at disse tre årene er utløpt, forlenges MINI veihjelp i opptil 10 år hvis man følger opp bilens serviceprogram hos et autorisert MINI Serviceverksted i Norge. MINI veihjelp forlenges automatisk når servicen utføres, og det gir ingen ekstrakostnader eller papirarbeid i forbindelse med servicen.

DETTE ER INKLUDERT I VEIHJELPEN

All service som MINI veihjelp kan tilby deg, står til rådighet hvis du får driftsstans. MINI veihjelp samarbeider med utvalgte teknikere og redningstjenester, for å få i din MINI på veien igjen.

 • HJELP PÅ STEDET VED DRIFTSTANS.

  I de fleste tilfeller kan vi hjelpe deg på telefon. Dersom du trenger hjelp på stedet, sørger vi for at du får hjelp av MINI Veihjelp. Merk: Hjelp på stedet ved driftsstans er begrenset til å sette bilen i kjørbar stand.

 • HJELP VED SMÅ UHELL OG PUNKTERINGER.

  Ved punktering kan vi hjelpe deg på stedet, hvis dekket ikke kan repareres eller skiftes vil bilen bli tauet til nærmeste MINI verksted (kostnad for nytt dekk er ikke inkludert).

  Vi hjelper også til ved mindre uhell, f.eks. hvis du har låst inn nøkkelen i bilen eller mistet den, fylt feil eller kjørt tom for drivstoff. 

  Hvis du blir utsatt for en liten ulykke (f.eks. kollisjon eller utforkjøring) uten at airbagene blir løst ut, så vil MINI Veihjelp kunne bistå over telefon og med tauing. Dette er kostnader som vil bli dekket av ordningen. Ytterligere kostnader som tilkommer i forbindelse med uhellet må tas med forsikringsselskapet.

 • TAUING TIL NÆRMESTE AUTORISERTE MINI VERKSTED.

  Hvis en skade ikke kan utbedres på stedet, dekker vi utgiftene for tauing til nærmeste autoriserte MINI serviceverksted, eller til ditt foretrukne MINI serviceverksted hvis den ekstra strekningen er mindre enn 100 km langs veien.

 • BOGSERING TILL NÄRMASTE MINI VERKSTAD.

  Om ett fel inte kan repareras på plats, ser vi till att bilen blir transporterad till närmaste MINI-verkstad eller till den MINI-verkstad du föredrar förutsatt att den extra körsträckan inte överskrider 100km.

 • FORTSETT TUREN I TAXI.

  Hvis det er behov for taxi etter en driftsstans, dekker vi kostnadene for en eller flere taxiturer – inntil et samlet beløp på 80 euro.

 • HOTELLOVERNATTING.

  Er det nødvendig å overnatte på grunn av en driftsstans, dekker vi hotellutgiftene for deg og alle passasjerene frem til reparasjonen er ferdig, eller maksimalt fire netter (maks. 4-stjerners hotell). Det forutsettes at det er mer enn 50 km til hjemstedet ditt.

 • ERSTATINGSBIL.

  Vi dekker kostnadene for en erstatningsbil frem til bilen er reparert. I Norge inntil tre arbeidsdager pluss helgen, i utlandet inntil fem arbeidsdager pluss helgen. Offisielle høytidsdager er inkludert i helgedagene.

  Merk at tilgjengeligheten av erstatningsbiler kan variere. Vær oppmerksom på at regler og betingelser for leiebiler kan omfatte restriksjoner med hensyn til hvor du kan kjøre med leiebilen.

 • TILLEGGSDEKNING FOR ANDRE UTLEGG.

  I tillegg til de ytelsene som allerede er nevnt, dekker vi det som er nødvendig for at du fortsatt skal være mobil med følgende ytelser – enkeltvis eller kombinert – inntil en samlet sum på 650 euro per driftsstans.

  Dersom det skulle være nødvendig, dekker vi også utgiftene for reise videre eller hjemtransport med tog eller fly, inntil ovennevnte maksimumsbeløp.

  Hvis du har hatt egne utgifter i forbindelse med bilberging, dekker vi også disse inntil ovennevnte maksimumsbeløp. Hvis det er behov for det, organiserer vi også tilbakelevering av bilen din. Det forutsetter at reparasjonen tar mer enn tre arbeidsdager fra bilen leveres på verkstedet til reparasjonen ventes å være ferdig. Dessuten må det være mer enn 100 km til hjemstedet ditt. Tilbakelevering av bilen fra utlandet kan ta inntil 10 dager (fellestransport).*

  * Merknad til tilbudet: Dersom det er nødvendig å kombinere flere av disse tilleggstjenestene, slik at du får en problemfri transport etter et uhell, er den øvre grensen for totalkostnadene 650 euro per uhell.

 • REFUSJON AV EGNE UTLEGG.

  I hovedsak gjelder følgende: Tjenesten dekker bare kostnader som det er avtalt dekning for. Vanligvis dekker vi alle utgifter for ytelser fra MINI Veihjelp direkte. Hvis du unntaksvis må legge ut for ytelser, som er avtalt, refunderer vi disse omgående. For å kunne refundere utlegg trenger vi originalfakturaen for tjenesten det gjelder (for eksempel for bilberging) samt en kopi av fakturaen for reparasjonen.

 • GYLDIGHETSOMRÅDE.

  MINI Veihjelp ytelsene gjelder ved uhell i følgende land i Europa:

  Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonia, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia og Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spania (inkl. Kanariøyene), Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

  Har du spørsmål om MINI Veihjelp? Kontakt din MINI forhandler for mer informasjon.

 • BORTFALL AV RETTEN TIL MINI VEIHJELP.

  Retten til tjenestene som omfattes av BMW Veihjelp de første tre årene bortfaller ikke dersom øvrig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid – inkludert nødvendige servicer – utføres på ikke-autoriserte verksteder.

  Retten til tjenestene som omfattes av BMW Veihjelp bortfaller imidlertid hvis driftsstansen skyldes at inspeksjons- og vedlikeholdsintervallene som leverandøren har foreskrevet, ikke er overholdt, eller at et ikke-autorisert verksted ikke har utført inspeksjoner, vedlikehold eller reparasjoner som anvist av produsenten.