>
MINI kundeservice – ulykker og havari – hovedtrinn MINI kundeservice – ulykker og havari – hovedtrinn

FOR DEG SOM TRENGER VEIHJELP. MINI VEIHJELP.

MINI veihjelp gjelder i hele Europa og er tilgjengelig for deg døgnet rundt, hele året.* Har du som kjører MINI opplevd driftsstans, en mindre ulykke eller uhell som f.eks. å ha mistet bilnøklene? Kontakt MINI veihjelp på 800 32 062 eller fra utlandet: +47 67 80 40 57. Vi er din høyre hånd når du er ute og kjører.

* MINI veihjelp gjelder i tre år fra bilens førstegangsregistrering. Etter at disse tre årene er utløpt, forlenges MINI veihjelp i opptil 10 år hvis man følger opp bilens serviceprogram hos et autorisert MINI Serviceverksted i Norge. MINI veihjelp forlenges automatisk når servicen utføres, og det gir ingen ekstrakostnader eller papirarbeid i forbindelse med servicen.

MINI kundeservice – ulykker og havari – ikon introduksjon
MINI kundeservice – ulykker og havari – veihjelp MINI kundeservice – ulykker og havari – veihjelp

800 32 062

RING OSS FØRST.

All service som MINI veihjelp kan tilby deg, står til rådighet hvis du får driftsstans. MINI veihjelp samarbeider med utvalgte teknikere og redningstjenester, for å få i din MINI på veien igjen.

VANLIGE SPØRSMÅL

I de fleste tilfeller kan vi hjelpe deg på telefon. Dersom du trenger hjelp på stedet, sørger vi for at du får hjelp av MINI Veihjelp. Merk: Hjelp på stedet ved driftsstans er begrenset til å sette bilen i kjørbar stand.

Ved punktering kan vi hjelpe deg på stedet, hvis dekket ikke kan repareres eller skiftes vil bilen bli tauet til nærmeste MINI verksted (kostnad for nytt dekk er ikke inkludert).
Vi hjelper også til ved mindre uhell, f.eks. hvis du har låst inn nøkkelen i bilen eller mistet den, fylt feil eller kjørt tom for drivstoff.

Hvis du blir utsatt for en liten ulykke (f.eks. kollisjon eller utforkjøring) uten at airbagene blir løst ut, så vil MINI Veihjelp kunne bistå over telefon og med tauing. Dette er kostnader som vil bli dekket av ordningen. Ytterligere kostnader som tilkommer i forbindelse med uhellet må tas med forsikringsselskapet.

Hvis en skade ikke kan utbedres på stedet, dekker vi utgiftene for tauing til nærmeste autoriserte MINI serviceverksted, eller til ditt foretrukne MINI serviceverksted hvis den ekstra strekningen er mindre enn 100 km langs veien.

Hvis det er behov for taxi etter en driftsstans, dekker vi kostnadene for en eller flere taxiturer – inntil et samlet beløp på 80 euro.

Er det nødvendig å overnatte på grunn av en driftsstans, dekker vi hotellutgiftene for deg og alle passasjerene frem til reparasjonen er ferdig, eller maksimalt fire netter (maks. 4-stjerners hotell). Det forutsettes at det er mer enn 50 km til hjemstedet ditt.

Vi dekker kostnadene for en erstatningsbil frem til bilen er reparert. I Norge inntil tre arbeidsdager pluss helgen, i utlandet inntil fem arbeidsdager pluss helgen. Offisielle høytidsdager er inkludert i helgedagene.

Merk at tilgjengeligheten av erstatningsbiler kan variere. Vær oppmerksom på at regler og betingelser for leiebiler kan omfatte restriksjoner med hensyn til hvor du kan kjøre med leiebilen.

I tillegg til de ytelsene som allerede er nevnt, dekker vi det som er nødvendig for at du fortsatt skal være mobil med følgende ytelser – enkeltvis eller kombinert – inntil en samlet sum på 650 euro per driftsstans.

Dersom det skulle være nødvendig, dekker vi også utgiftene for reise videre eller hjemtransport med tog eller fly, inntil ovennevnte maksimumsbeløp.

Hvis du har hatt egne utgifter i forbindelse med bilberging, dekker vi også disse inntil ovennevnte maksimumsbeløp. Hvis det er behov for det, organiserer vi også tilbakelevering av bilen din. Det forutsetter at reparasjonen tar mer enn tre arbeidsdager fra bilen leveres på verkstedet til reparasjonen ventes å være ferdig. Dessuten må det være mer enn 100 km til hjemstedet ditt. Tilbakelevering av bilen fra utlandet kan ta inntil 10 dager (fellestransport).*

* Merknad til tilbudet: Dersom det er nødvendig å kombinere flere av disse tilleggstjenestene, slik at du får en problemfri transport etter et uhell, er den øvre grensen for totalkostnadene 650 euro per uhell.

I hovedsak gjelder følgende: Tjenesten dekker bare kostnader som det er avtalt dekning for. Vanligvis dekker vi alle utgifter for ytelser fra MINI Veihjelp direkte. Hvis du unntaksvis må legge ut for ytelser, som er avtalt, refunderer vi disse omgående. For å kunne refundere utlegg trenger vi originalfakturaen for tjenesten det gjelder (for eksempel for bilberging) samt en kopi av fakturaen for reparasjonen.

MINI Veihjelp ytelsene gjelder ved uhell i følgende land i Europa:

Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonia, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia og Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spania (inkl. Kanariøyene), Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Har du spørsmål om MINI Veihjelp? Kontakt din MINI Partner for mer informasjon.

Retten til tjenestene som omfattes av MINI Veihjelp de første tre årene bortfaller ikke dersom øvrig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid – inkludert nødvendige servicer – utføres på ikke-autoriserte verksteder.

Retten til tjenestene som omfattes av MINI Veihjelp bortfaller imidlertid hvis driftsstansen skyldes at inspeksjons- og vedlikeholdsintervallene som leverandøren har foreskrevet, ikke er overholdt, eller at et ikke-autorisert verksted ikke har utført inspeksjoner, vedlikehold eller reparasjoner som anvist av produsenten.

MINI kundeservice – ulykker og havari – ikon – teleservices

DIN MINI VET.

Med MINI Teleservices holder din MINI automatisk øye med alt – fra batteriet til datoen for neste service.
MINI kundeservice – ulykker og havari – appen for mini

SKAP EN BEDRE OPPLEVELSE MED APPEN FOR MINI:

TILKOBLING TIL LEDENDE INFOTAINMENT-LØSNINGER OG -TJENESTER.

MINI kundeservice – ulykker og havari – infotainment
MINI kundeservice – ulykker og havari – kundestøtte

VI SER FREM TIL Å HØRE FRA DEG.