MINI Data Privacy

Emneoversikt

    

 • Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger?

  BMW Norge AS (heretter «BMW Norge» eller «vi»), org. nr. 971 130 776, med forretningsadresse Rolfsbuktveien 4 A, Postboks 1, 1330 Fornebu, er behandlingsansvarlig i henhold til EUs personvernforordning («GDPR») i behandlingen av dine personopplysninger.

   

  I Norge koordinerer BMW Norge salg og distribusjon av biler av merket MINI, originaldeler til MINI, samt tilbehør og relaterte tjenester via organisasjonsenheten MINI Norge (heretter «MINI Norge»).

   

  Ifølge MINI Norge bistår også andre organisasjonsenheter i BMW Norge aktivt eksisterende og potensielle kunder i Norge. MINI Connected Services og MINI Online Shops er de viktigste enhetene som gir slik bistand.

   

  MINI Norge autoriserer MINI Partnere, bistår i tekniske og ikke-tekniske forhold til kunder, potensielle kunder, avtalepartnere og andre interesserte grupper, driver nettsiden www.mini.no, tilbyr MINI ID Online-konto og MINI Connected Services på nettsiden, og markedsfører merket MINI i Norge.

   

  Med mindre annet er angitt, er MINI Partnere både juridisk og økonomisk uavhengige foretak og er ikke en del av BMW Group. Som lisensinnehavere og underlagt vilkårene for sin autorisasjon, brukes merket MINI for salg og distribusjon av biler fra MINI, originale deler fra MINI og tilbehør og for merkerelatert vedlikehold og reparasjon.

   

  BMW Norge er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine som behandles på nettsiden www.mini.no, gjennom MINI ID Online-kontoen din, gjennom MINI Connected Services samt særskilt angitte områder i MINI App, gjennom kundeportaler og for personopplysningene dine som behandles i forbindelse med kontakten din med MINI Kundesupport og eventuelle direkte markedsføringskampanjer fra MINI. BMW Norge behandler også personopplysningene dine når disse overføres til BMW Norge av MINI Partnere, forutsatt og i den grad nødvendige personvernkrav er oppfylt, spesielt når du har kjøpt en ny eller en nesten ny MINI fra BMW Norge via en MINI Partner.

   

  MINI Partnere er behandlingsansvarlige for alle personopplysninger som du selv gir til den enkelte MINI Partneren i forbindelse med spørsmål og kundesupport relatert til områdene megling, salg og service. MINI Partnere behandler også personopplysningene dine når BMW Norge overfører opplysningene til dem som en del av kundesupport, f.eks. i forbindelse med kjøpekontrakter med BMW Norge som formidles gjennom MINI Partneren. Du kan be om å få opplyst navnet på MINI Partneren som mottar personopplysningene dine fra BMW Norge, hindre utveksling av opplysninger med MINI Partnere og be om at en overføring oppheves. For å gjøre dette, ta kontakt med MINI Kundesupport på telefon: + 47 67 81 85 00 (mandag–fredag 08:00 til 16:00), eller via e-post: nordic.dataprivacy@bmw.no.

   

  BMW Norge og MINI Partneren er, som forklart i ytterligere detalj nedenfor, også felles behandlingsansvarlige GDPR for visse behandlingsaktiviteter.

   

  Denne Personvernerklæringen beskriver også noe av behandlingen av personopplysningene dine som utføres av MINI Partnere. MINI Partnere behandler personopplysningene dine også for sine egne formål og kan samle inn ytterligere personopplysninger i den forbindelse. Du kan finne ut mer om hvordan personopplysningene dine brukes av respektive MINI Partnere i Personvernerklæringen.

   

  Kontaktinformasjon til MINI Kundesupport i BMW Norge kan sees her.

 • Når samler BMW inn og behandler personopplysninger?

  BMW Norge samler inn og behandler dine personopplysninger i en rekke tilfeller, inkludert følgende:

   

  • Hvis du kontakter oss direkte, f.eks. via nettsiden vår, via chat, via MINI Kundesupport, og hvis du er interessert i våre produkter eller tjenester eller har andre spørsmål eller forespørsler.
  • Hvis du kjøper produkter direkte fra oss (f.eks. via nettsiden vår).
  • Hvis du kjøper tjenester direkte fra oss (f.eks. vedlikehold eller reparasjon av kjøretøyet ditt hos en BMW-avdeling).
  • Hvis du ber om informasjon om våre produkter og tjenester (f.eks. elektronisk oversendelse av brosjyrer eller prislister).
  • Hvis du samtykker til salgsfremmende (markedsførings-) kommunikasjon eller svarer på våre direktemarkedsføringskampanjer, f.eks. når du fyller ut et svarkort eller sender inn personopplysningene dine via en av våre nettsider (www.mini.no eller en landingsside).
  • Hvis MINI Partnere overfører dine personopplysninger til oss (forutsatt at de nødvendige personvernkravene er oppfylt), spesielt med det formål å inngå og gjennomføre kjøpekontrakter med BMW Norge som ble formidlet gjennom MINI Partneren, dersom du har gitt samtykke til eller du ikke har protestert mot overføringen av personopplysningene dine til BMW Norge for kundebehandlingsformål (f.eks. for å identifisere deg når du kontakter MINI Kundesupport) og kontakt per post (f.eks. for å sende velkomstpakken fra MINI til deg etter kjøp av kjøretøy).
  • Hvis kjøretøydataene dine (sammen med kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN)) overføres til oss i forbindelse med serviceprosedyrer og vedlikeholds- og reparasjonstjenester fra våre autoriserte MINI Partnere.
  • Hvis andre BMW Group-selskaper (f.eks. BMW Financial Services) og våre forretningspartnere gir oss personopplysninger om deg på en tillatt måte.
  • Hvis tredjeparter (f.eks. sertifiserte adressemeglere) gir oss personopplysninger om deg på en tillatt måte.

   

  Hjelp oss med å holde opplysningene dine oppdatert ved å informere oss om eventuelle endringer i dine personopplysninger – spesielt kontaktinformasjonen din. Du kan enkelt gjøre dette selv, hvis ønskelig, på din MINI ID Online-konto. Her kan du også se og endre opplysningene dine (f.eks. kontaktinformasjon, samtykke til kampanjekommunikasjon, valg av din foretrukne MINI Partner, kartlagte kjøretøy og betalingsinformasjonen din) når som helst.

   

  For en sømløs kundeopplevelse og maksimal fleksibilitet kan du enkelt identifisere deg selv ved alle kontaktpunkter med din personlige MINI ID. Blant annet kan personlig identifikasjon overfor en MINI Partner enkelt utføres ved hjelp av en QR-kode i din MINI ID Online-konto (f.eks. i MINI App), og dermed gi MINI Partneren tilgang til visse opplysninger i profilen din. Etter hver førstegangsidentifisering overfor en MINI Partner, vil du motta en e-post som opplyser om aktiviteten din, som et tiltak for å beskytte opplysningene dine.

 • Hvilke opplysninger om deg kan samles inn?

  Følgende kategorier av personopplysninger kan samles inn via tjenestene og kontaktkanalene som er beskrevet i denne Personvernerklæringen:

   

   

  Driftsdata i kjøretøyet

  Kontrollenheter behandler data for å drive kjøretøyet.

   

  Slike data inkluderer f.eks.:

  • Kjøretøyets grunndata: Kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN), kjøretøymodell, kjøretøyegenskaper og utstyr, osv.
  • Informasjon om kjøretøyets status (f.eks. hastighet, bevegelsesretardasjon, sideakselerasjon, hjulenes turtall, setebelteindikator, data om drivstofforbruk, batteridata),
  • Omgivelsesforhold (f.eks. temperatur, regnsensor, avstandssensor).

   

  Som regel er disse opplysningene midlertidige og lagres ikke utover driftstiden og behandles kun i selve kjøretøyet. Kontrollenheter inneholder ofte dataminner (inkludert bilnøkkelen). Disse benyttes for å midlertidig eller permanent dokumentere informasjon om kjøretøyets tilstand, komponentbelastning, vedlikeholdskrav og tekniske hendelser og feil.

   

  Avhengig av tekniske funksjoner og utstyr lagres følgende type informasjon:

  • Driftsstatus for systemkomponenter (f.eks. bensinnivå, dekktrykk, batteristatus),
  • Feil og mangler i viktige systemkomponenter (f.eks. lys, bremser),
  • Systemenes reaksjoner i spesielle kjøresituasjoner (f.eks. utløsning av kollisjonsputer, oppstart av stabilitetskontrollsystemene),
  • Informasjon om skadehendelser,
  • Driftsforhold for elektriske kjøretøy (f.eks. ladestatus for høyspentbatteriet, batterihelse, estimert rekkevidde).

   

  I spesielle tilfeller (f.eks. når kjøretøyet har oppdaget en funksjonsfeil) kan det være nødvendig å lagre data. Disse opplysningene vil kun lagres midlertidig.

  Hvis du benytter deg av spesifikke tjenester (f.eks. reparasjonstjenester, vedlikehold), kan lagrede driftsdata – om nødvendig – leses av og brukes sammen med kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN). Avlesningen fra kjøretøyet kan utføres av ansatte hos MINI Partneren eller tredjeparter (f.eks. veihjelpstjenester). Det samme gjelder for garantisaker og kvalitetssikringstiltak.

   

  Avlesningen utføres vanligvis via den lovpålagte lenken for OBD («On-Board Diagnostics») i kjøretøyet, via telediagnose eller via veihjelp. Avlesningen dokumenterer den tekniske tilstanden til kjøretøyet eller enkeltkomponenter og hjelper til med feildiagnose, overholdelse av garantiforpliktelser og kvalitetsforbedring. Disse opplysningene – inkludert informasjon om komponentbelastning, tekniske hendelser, driftsfeil og andre feil – overføres for dette formålet til BMW AG som produsent, sammen med kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN) (hvis aktuelt). BMW AG som produsent er dessuten underlagt produktansvar. BMW AG bruker også driftsdata fra kjøretøy til dette formålet, f.eks. i forbindelse med tilbakekallingskampanjer. Disse opplysningene kan også brukes av BMW til å undersøke eventuelle kundekrav basert på garantier og oppgraderinger.

   

  Feillogger eller minner i kjøretøyet kan tilbakestilles av et serviceverksted, enten som en del av reparasjons- eller servicearbeidet eller på din forespørsel.

   

  Komfort, bekvemmelighet og informasjons- og underholdningstjenester

  Du kan lagre bekvemmelighets- og andre tilpassede innstillinger i kjøretøyet og endre eller tilbakestille dem når som helst.

  • Avhengig av kjøretøyets funksjoner kan disse innstillingene inkludere f.eks.
   Justering av sete- og rattposisjoner,
  • Innstillinger for fjæring, aircondition og klimakontroll,
  • Tilpasninger, som interiørbelysning.
   Innenfor parameterne for de valgte funksjonene kan du selv legge til data til bilens informasjons- og underholdningstjenester. Avhengig av kjøretøyets egenskaper kan slike data omfatte f.eks.
  • Multimediedata, som musikk, filmer eller bilder for avspilling i et integrert multimediesystem,
  • Adressebokdata for bruk i forbindelse med et integrert håndfri-system eller et integrert navigasjonssystem,
  • Oppgitte navigasjonsdestinasjoner,
  • Data om bruk av internettjenester.

  Disse opplysningene, som legges inn for bekvemmelighetsfunksjoner, komfort- og informasjonsfunksjoner og underholdningsfunksjoner, kan lagres lokalt i kjøretøyet eller på en enhet du har koblet til kjøretøyet (f.eks. smarttelefon, USB-pinne eller MP3-spiller). Hvis du har lagt inn opplysningene selv, kan du slette dem når som helst.

   

  Integrasjon av smarttelefon, f.eks. Apple CarPlay

  Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt for det, kan du koble smarttelefonen eller annen mobilenhet til kjøretøyet slik at du kan administrere den via kjøretøyets integrerte kontroller. Smarttelefonens bilder og lyd kan vises eller spilles av via multimediesystemet. Samtidig overføres visse typer informasjon til smarttelefonen din. Avhengig av integrasjonstype inkluderer dette f.eks. posisjonsdata, dag/natt-modus og annen generell kjøretøyinformasjon.

  Integrasjonen muliggjør bruk av utvalgte smarttelefonapper, f.eks. navigasjon eller musikkavspilling. Det er ingen ytterligere interaksjon mellom smarttelefon og kjøretøy, og det er ingen aktiv tilgang til kjøretøydata. Type tilleggsdatabehandling bestemmes av leverandøren av appen som brukes i et gitt tilfelle. Hvorvidt og hvilke innstillinger du kan konfigurere for disse formålene vil avhenge av den aktuelle appen og smarttelefonens operativsystem.

   

  Online-tjenester

  Hvis kjøretøyet ditt har en mobilnettverkstilkobling, vil en slik tilkobling muliggjøre utveksling av data mellom kjøretøyet og andre systemer. Mobilnettverkstilkoblingen er muliggjort av kjøretøyets egen sender og mottaker eller gjennom en mobilterminal (f.eks. smarttelefon) som du har tatt med inn i kjøretøyet. Online-funksjoner kan brukes via denne mobilnettverkstilkoblingen. Disse funksjonene inkluderer nettjenester og apper, som leveres til deg av produsenten eller av andre leverandører.

   

  MINI Online Services

  Når det gjelder MINI Online Services som MINI Connected Services, er de relevante funksjonene beskrevet av BMW Norge på det aktuelle stedet (f.eks. bruksanvisning, MINI Driver's Guide App, MINI nettsider), hvor den tilhørende personverninformasjonen også vil bli vist. Personopplysninger kan brukes for å tilby nettjenester. Utveksling av data for dette formålet vil skje via en sikker forbindelse, f.eks. ved bruk av IT-systemene BMW Norge leverer til dette formålet. Enhver innsamling, behandling og bruk av personopplysninger, som går utover levering av tjenester, vil kun bli utført på grunnlag av det som er tillatt ved lov, f.eks. ved et lovpålagt nødanropssystem, ved avtale eller ved samtykke.

   

  Tredjepartstjenester

  Hvis du benytter deg av muligheten til å bruke nettjenestene til andre leverandører (tredjeparter), vil disse tjenestene være underlagt ansvaret, databeskyttelsen og bruksvilkårene til den respektive leverandøren. BMW Norge har ingen innflytelse på innholdet som utveksles.

  Du bør derfor gjøre deg kjent med typen, omfanget og formålet med innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med levering av slike tredjepartstjenester.

 • For hvilke formål behandles opplysningene dine?

  Opplysningene vi samler inn, vil bli behandlet for formålene som er angitt nedenfor. En forklaring om hvordan de tilgjengelige rettslige grunnlagene gjelder, finner du her.
   

  A. Oppfyllelse av avtalemessige forpliktelser i forbindelse med distribusjon, vedlikehold og reparasjon av kjøretøy. (artikkel 6 nr. 1 (b) GDPR)
  BMW Norge, BMW-avdelinger og MINI Partnere samler inn, behandler og bruker personopplysninger som en del av salgsprosessen eller under vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid hos forhandleren.

  Som en del av salgsprosessen brukes visse personopplysninger hos BMW Norge og MINI Partnerne for å administrere kjøpekontrakten, gjennomføre prøvekjøringer og overføre informasjon i forbindelse med ditt kjøp av kjøretøyet.

  For aktivitetene behandles følgende kategorier av opplysninger:

  • Kontaktinformasjon
  • Avtaleopplysninger
  • Online kontoopplysninger
  • Teknisk kjøretøydata
  • Informasjon for verifisering av ID
  • Transaksjons- og interaksjonsdata


  BMW Norge og MINI Partnere bruker personopplysningene dine til å kontakte deg i forbindelse med administrering av avtaler (f.eks. kjøp av kjøretøy, verkstedbestillinger, bestilling av MINI Connected Services) eller for å svare på spørsmål eller forespørsler fra deg (f.eks. bestilling av tilbud eller prøvekjøring). For all kontraktsadministrasjon eller håndtering av spørsmål eller forespørsler vil vi kontakte deg uten å innhente separat samtykke, f.eks. skriftlig, per telefon, via messenger-tjenester, via e-post, via MINI App, avhengig av kontaktinformasjonen du har oppgitt.
   

  Som en del av vedlikeholds- og reparasjonsprosessene eller tjenestene som utføres hos autoriserte MINI Partnere, avleses kjøretøytekniske data som er relevante for kjøretøyservice ut fra de installerte elektroniske kontrollenhetene ved hjelp av spesialdiagnoseutstyr. Slike data behandles og brukes på servicestedene av opplærte teknikere for å diagnostisere og reparere eventuelle feil. Slike tekniske kjøretøydata består hovedsakelig av følgende informasjon:
   

  • kjøretøyets grunndata (f.eks. kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN), kjøretøymodell, produksjonsdato, kjøretøyegenskaper og utstyr),
  • data om kjøretøyets tilstand (f.eks. tilstandsbasert serviceinformasjon, avlesninger av kjørelengde),
  • feillogger/minneoppføringer (f.eks. feil på retningsindikatoren),
  • lastpåkjenninger (ulike krefter og momenter som påvirker et kjøretøy under bruk),
  • programvareversjoner, og
  • service- og reparasjonsverksteddata (f.eks. servicekrav, utført arbeid, installerte reservedeler, garantisaker, verkstedlogger).
    

  BMW Norge kan få tilgang til ovennevnte informasjon for å bistå med tekniske eller andre utfordringer i arbeidet utført av autoriserte MINI Partnere.

  De nevnte ansvarlige partene (kontrollørene) kan også motta begrensede data for geolokalisering av kjøretøyet, i den grad slike data er nødvendige for avtaleoppfyllelse (f.eks. som en del av veihjelpen levert av MINI Mobile Service) eller i den grad du har gitt ditt samtykke til å dele disse opplysningene. Disse opplysningene vil bli brukt utelukkende i samsvar med Sikkerhetstiltak for posisjonsdata.

  MINI ID
  For bruk av ulike tjenester og produkter som tilbys av BMW Group (f.eks. bestilling av prøvekjøring og kjøp av kjøretøy fra BMW Norge), trenger du en MINI ID Online-konto. Du kan f.eks. registrere deg på www.mini.no eller i MINI App. Ved registrering vil du motta en MINI ID, som er din personlige ID for all kontakt med BMW Norge og som også kan brukes til identifikasjonsformål hos MINI Partnere. MINI ID gir deg også tilgang til andre tilbud fra BMW Norge og til tilleggsportaler til andre BMW Group-selskaper. Din MINI ID er derfor også din BMW ID. For å kunne tilby deg denne BMW Group Login Service, lagres visse kontoopplysninger (BMW/MINI ID, passord, navn) separat hos BMW AG og overføres til det aktuelle BMW Group-selskapet når du logger deg inn på deres nettside eller portal.

  B. Oppfyllelse av den avtalemessige forpliktelsen til å tilby digitale kjøretøyrelaterte tjenester og MINI App (artikkel 6 nr. 1 (b) GDPR)
  For å oppfylle en MINI Connected Services-avtale som er inngått mellom deg og BMW Norge, tilbyr BMW Norge ulike tjenester, som Intelligent Emergency Call, Concierge Service, Real Time Traffic Information (RTTI), TeleServices, osv. En MINI ID kreves for å fullt ut utnytte MINI Connected Services.

  For levering av disse tjenestene behandles følgende opplysninger fra kjøretøyet – i noen tilfeller personopplysninger – av BMW og autoriserte tjenesteleverandører:

  • Kjøretøystatusdata (kilometerstand, batterispenning, dør- og lokkstatus, osv.)
  • Posisjons- og bevegelsesdata (tid, posisjon, hastighet, osv.)
  • Data om kjøretøyvedlikehold (neste servicedato, oljenivå, bremseslitasje, osv.)
  • Kjøretøyets helsedata (feil eller mangler i viktige systemkomponenter, batteri, dekk, osv.)
  • Dynamisk trafikkinformasjon (trafikkstopp, hindringer, skilt, parkering, osv.)
  • Miljøinformasjon (temperatur, regn, osv.)
  • Brukerprofil (konfigurerte nyheter, e-post, lydleverandører, osv.)
  • Sensorinformasjon (radar, ultralyd, bevegelser, tale, osv.)
    

  Personvernerklæringen til MINI Connected Services samt en fullstendig liste og detaljert beskrivelse av tjenestene («tjenestebeskrivelser») og databehandlingen relatert til disse, finnes tilgjengelige i MINI App og ved utsjekking i MINI Connected Store.

  De behandlede personopplysningene slettes automatisk etter én måned, med mindre slike opplysninger er nødvendige for å kunne yte den spesifikke tjenesten over en lengre periode.

  Du kan aktivere eller deaktivere kjøretøyets tjenester og funksjoner (der noen er betalingsbelagte). Noen av tjenestene og funksjonene er lovpålagt, f.eks. et nødanropssystem, og kan derfor ikke deaktiveres.

  For å kunne tilby tjenestene i MINI App (tilbys av BMW Norge og eventuelt BMW AG) og avhengig av den spesifikke tjenesten som brukes, behandles følgende personopplysninger:

  • Kjøretøystatusdata (kilometerstand, batterispenning, batteriladestatus, ladehistorikk, dør- og lokkstatus, osv.)
  • Posisjons- og bevegelsesdata for kjøretøyet og mobilterminalen (tid, posisjon, hastighet, osv.)
  • Data for kjøretøyvedlikehold (neste servicedato, oljenivå, bremseslitasje, osv.)
  • Helsedata for kjøretøyet (feil eller mangler i viktige systemkomponenter, batteri, dekk, osv.)
  • Dynamisk trafikkinformasjon (trafikkstopp, hindringer, skilt, parkering, osv.)
  • Miljøinformasjon (temperatur, regn, osv.)
  • Brukerprofil (konfigurerte nyheter, e-post, lydleverandører, osv.)
  • Sensorinformasjon (radar, ultralyd, bevegelser, tale, osv.)
    

  Personvernerklæringen for MINI App finnes tilgjengelige i MINI App og ved utsjekking i MINI Connected Store. Posisjons- og sporingsdata brukes utelukkende i samsvar med Sikkerhetstiltak for posisjonsdata.

  Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger behandles på denne måten, kan du – forutsatt at det er teknisk mulig – tilbakekalle eller endre samtykkene dine i MINI App.

  C. Sikring av produktkvalitet, forskning og utvikling av nye produkter (artikkel 6 nr. 1 (f) GDPR)
  BMW Norge bruker de mottatte opplysningene (inkludert posisjonsdata), som samles inn i forbindelse med levering av tjenester enten av BMW Norge eller av MINI Partnerne, i pseudonymisert format for å sikre kvaliteten på produktene og tjenestene og for forsknings- og utviklingsformål. Å pseudonymisere disse opplysningene betyr at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg eller kjøretøyet ditt uten bruk av tilleggsinformasjon.


  Denne behandlingen er basert på BMW Norges berettigede interesse i å møte de høye forventningene kundene våre har til produkter og tjenester av høy kvalitet og i å tilfredsstille kundenes etterspørsel etter nyutviklede, innovative løsninger. For å beskytte interessene dine – og i tillegg til å pseudonymisere opplysninger – foretar vi hensiktsmessige sikkerhetstiltak og kontroller når det er nødvendig, f.eks. ved strenge datatilgangsbegrensninger, databruksbegrensninger, sikkerhetstiltak og oppbevaringsperioder, og overholde dataminimeringsprinsipper som f.eks. eksklusiv innsamling av relevante opplysninger.

  D.  Gjennomføring av salgs-, service- og administrative prosesser til BMW Norge (inkl. BMW filialer), nasjonalt salgsselskap og MINI Partner. (artikkel 6 nr. 1 (f) GDPR)
  For kontinuerlig å optimalisere kundeopplevelsen og samarbeidet med MINI Partnerne og kundesupportteamene ved BMW-filialene, genererer vi – på grunnlag av avtaleinformasjon – vurderinger og rapporter som vi deler med ansvarlig MINI Partner. Disse vurderingene brukes først og fremst til å iverksette hensiktsmessige handlinger og tiltak (f.eks. opplæring av salgs- og servicepersonell) for å forbedre søknads- og salgsprosessen.

  Deler av de innsamlede kjøretøyspesifikke opplysningene behandles også – om nødvendig – for gjennomføring av servicerutiner (f.eks. reparasjon, garanti, goodwill) utført av BMW Norge, BMW-filialene samt autoriserte MINI Partnere og nasjonale BMW Group distribusjonsselskaper i EØS og andre land. BMW Norge har berettiget interesse i slik behandling for å kunne gi kundene våre best mulig serviceprosess. Noen ganger utføres behandlingen også i forbindelse med lovpålagte krav (f.eks. reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger basert på konkurranserettslige krav). For å beskytte personvernet til kundene våre utføres behandlingen av tekniske data generelt, kun i forhold til kjøretøyet og uten noen direkte kobling til kunden.

  Følgende kategorier av opplysninger brukes til dette formålet:

  • Kjøretøyets grunndata (f.eks. kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN), kjøretøymodell, produksjonsdato, kjøretøyutstyr),
  • Data om kjøretøyets tilstand (f.eks. avlesninger av kjørelengde),
  • Feillogg/minneoppføringer (f.eks. feil på retningsindikatoren),
  • Lastpåkjenninger (ulike krefter og momenter som påvirker et kjøretøy under bruk),
  • Programvareversjoner,
  • Service- og reparasjonsverksteddata (f.eks. servicekrav, utført arbeid, installerte reservedeler, garantisaker, verkstedlogger), og
  • Bruk av MINI App og MINI Connected Services.

  De tekniske kjøretøydataene slettes ved slutten av kjøretøyets livssyklus.

  BMW Norge er et selskap innenfor BMW Group. Vi behandler opplysningene dine delvis for å gjøre administrasjonen til de ulike selskapene i BMW Group så effektiv og vellykket som mulig. Dette gjelder f.eks. konsernregnskap utført i henhold til internasjonale selskapsregnskapsstandarder (som International Financial Reporting Standards – IFRS).

  E. Kundestøtte (artikkel 6 nr. 1 (b), (f) GDPR)
  BMW Norge og MINI Partnere bruker personopplysningene dine for å henvende seg til deg i forbindelse med avtalebehandling (f.eks. kjøretøybestilling, verksted-/reparasjonsordre, bestilling av MINI Connected Services) eller for å behandle en forespørsel fra deg (f.eks. tilbud, forespørsler om prøvekjøring, forespørsler og klager til MINI Kundesupport). For alle aspekter av avtalebehandling eller håndtering av spørsmål eller forespørsler, vil vi kontakte deg uten å innhente separat samtykke, f.eks. skriftlig, per telefon, via messenger-tjenester, via e-post, via MINI App, avhengig av kontaktinformasjonen du har oppgitt. Vi vil også kontakte deg hvis kjøretøyet ditt krever en såkalt «teknisk handling» eller tilbakekalling. Siden tekniske handlinger vanligvis er tiltak av stor betydning (f.eks. for å unngå fare for passasjerer eller skade på kjøretøyet), vil vi kontakte deg direkte eller indirekte gjennom våre MINI Partnere ved å bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt, for å oppfylle våre lovpålagte plikter til å opplyse og informere deg.

  I nøye vurderte tilfeller vil vi også kontakte deg via salgsfremmende kommunikasjon (f.eks. utsendelse av en velkomstpakke etter et kjøretøykjøp, valgt kommunikasjon angående nye produkter eller en kundeundersøkelse etter et kjøretøykjøp), hvis og i den grad rettslige krav for slik kommunikasjon er oppfylt, og du har ikke protestert mot bruken av opplysningene dine for formålet med reklame- eller markedsføringskommunikasjon.

  BMW Norge behandler også personopplysningene dine for ytterligere å optimalisere opplevelsen din med MINI Kundesupport, f.eks. for å tydelig identifisere deg når du kontakter oss, f.eks. ved hjelp av din MINI ID.

  F. Markedsføringskommunikasjon og markedsundersøkelser basert på samtykke (artikkel 6 nr. 1 (a) GDPR)
  Hvis du har gitt oss separat samtykke til å fortsette å bruke dine personopplysninger, kan personopplysningene dine bli behandlet i samsvar med omfanget beskrevet i samtykket, f.eks. for markedsførings- eller reklameformål. Detaljer om slik behandling finner du i den respektive samtykkeerklæringen, som du kan tilbakekalle når som helst.

  Hvis du har gitt det relevante samtykket til salgsfremmende kommunikasjon, så vil personopplysningene dine bli behandlet av oss, lokale BMW Group-selskaper dekket av markedsføringssamtykket og individuelle autoriserte forhandler- og servicepartnere (dine spesifiserte foretrukne partnere som er lagret i din BMW Online-konto, f.eks. partnere som du har kjøpt kjøretøy fra eller har brukt service- eller konsulenttjenester fra, eller dine regionale partnere) for å sende deg personlig reklamekommunikasjon om BMW Group (inkludert BMW Group-merkede)-produkter og -tjenester som passer med dine preferanser og handlingsmønstre. Basert på en kundeprofil som er opprettet for deg, identifiserer vi, som beskrevet i detalj i selve samtykket, informasjon som vi anser som interessant for deg. For å oppnå dette formålet bruker vi opplysninger som vi har mottatt fra deg eller som er generert fra din bruk av produkter eller tjenester fra BMW Norge, enkelte datterselskaper og individuelle autoriserte forhandlere og servicepartnere. En detaljert liste over brukte opplysninger kan ses her.

  Hvis du har samtykket til reklamekommunikasjon knyttet til produkter og tjenester fra BMW Group-universet, vil du først og fremst motta informasjon om emnene:

  • Kjøretøy, originaldeler og -tilbehør, livsstilsprodukter, førerutstyr, tilbehør og MINI Connected Services for merkene BMW, BMW Motorcycle og MINI.
  • BMW Financial Services, Alphabet Fleet Management, ChargeNow, ShareNow og BMW Driving Experience.
  • Eksklusive kundefordeler som BMW Norge har satt sammen med sine livsstilssamarbeidspartnere (f.eks. hoteller, restauranter, kultur, design, sport, fritid).
  • Finans- og forsikringstjenester som BMW Norge har satt sammen med sine utvalgte samarbeidspartnere (f.eks. forsikring og kredittkort fra MINI).

  Når du samtykker til reklame- eller markedsføringskommunikasjon, spesifiserer du også kommunikasjonskanalene (f.eks. BMW Group-apper, e-post, telefon-/meldingstjenester, i bilen, vanlig post) som vi kan kontakte deg på.

  Du kan endre samtykkene dine når som helst eller trekke dem tilbake enten via din MINI ID Online-konto eller ved å kontakte MINI Kundesupport på telefon: + 47 67 81 85 00 (mandag–fredag 08:00 til 16:00, eller via e-post: nordic.dataprivacy@bmw.no.

  G. Behandling av personopplysninger i sammenheng med rettslige forpliktelser som BMW Norge er underlagt (artikkel nr. 1 (c), (f) GDPR)
  BMW Norge vil også behandle personopplysninger dersom vi har en rettslig forpliktelse til å gjøre det, eller dersom BMW Norge har berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å overholde rettslige forpliktelser eller forfølge rettslige interesser. Slik behandling kan forekomme, f.eks. hvis vi må kontakte deg fordi kjøretøyet ditt må tilbakekalles eller en teknisk handling kreves eller fordi vi vi utfører visse etterlevelseskontroller (compliance) (f.eks. hvitvaskingskontroll eller kontroll mot sanksjonslister) når vi etablerer forretningsforholdet med deg. 

  Innsamlede opplysninger behandles også i forbindelse med sikring av driften av IT-systemer. Sikring er her forstått å inkludere følgende handlinger:

  • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data som ble behandlet i IT-systemer,
  • Logging og overvåking av transaksjoner for å verifisere at IT-systemene fungerer korrekt,
  • Oppdagelse og forebygging av uautorisert tilgang til personopplysninger i et forsøk på å sikre integriteten og sikkerheten til IT-systemer,
  • Hendelses- og problemhåndtering for å feilsøke IT-systemer.
    

  Innsamlede opplysninger behandles også som en del av den interne etterlevelseskontrollstyringen, hvor vi f.eks. sjekker om du har fått tilstrekkelig informasjon i forbindelse med avtaleinngåelse, og at MINI Partneren har overholdt alle lovpålagte forpliktelser.

  Vi har også en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å beskytte vårt selektive distribusjonssystem, f.eks. ved å identifisere uautoriserte videreforhandlere.

  I forbindelse med rettslige forpliktelser vil visse forbruksdata (såkalte «OBFCM-data», som drivstofforbruk og kjørte kilometer) for kjøretøyet ditt samles inn under verkstedbesøk og overføres direkte til EU-kommisjonen via produsenten (BMW AG). Du kan nekte innsamling og overføring av data for dette formålet når du er på autoriserte BMW-verksteder.

  BMW Norge er underlagt en rekke andre lovpålagte forpliktelser. For å overholde disse forpliktelsene behandler vi personopplysningene dine i den grad det er nødvendig, og om nødvendig deler vi dem med de ansvarlige tilsynsmyndighetene i henhold til lovpålagte rapporteringsplikter eller etter rettmessig forespørsel.

  Vi kan også behandle personopplysningene dine i forbindelse med en rettslig tvist, dersom den rettslige tvisten medfører at slik behandling er nødvendig.

  H. Dataoverføring innenfor BMW Group
  BMW Norge er del av BMW Group. I noen tilfeller, etter nøye gjennomgang, overfører vi personopplysningene dine til andre BMW Group-selskaper, som selv er behandlingsansvarlige når de behandler opplysningene videre. En slik dataoverføring kan skje under følgende omstendigheter og for følgende formål:

  • Hvis du tidligere har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å dele dine personopplysninger med andre selskaper i BMW Group for markedsførings- eller reklameformål. Dette gjelder kun BMW Group-selskaper som er omfattet av markedsføringssamtykket. Kontaktinformasjon samt informasjon om eventuelle personvernombud kan sees her.
  • Hvis du bruker din MINI ID, som ble opprettet hos BMW Norge, til å logge inn på portaler eller nettsider til andre BMW Group-selskaper, se punkt A.
  • For å oppfylle salgs-, service- og administrative prosesser i BMW Norge, se punkt G.
  • I løpet av BMW Group-rapportering overfører vi opplysninger hvis det blir nødvendig, f.eks. når det gjelder leasede kjøretøy overfører vi regnskapsinformasjon knyttet til respektive kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN) i løpet av vurderingen av restverdier, se punkt D.

  Vennligst merk at det foregående ikke er en fullstendig eller uttømmende liste over dataoverføringer innen BMW Group, men kun er eksempler som er ment å gjøre dataoverføringene mer oversiktlige.

  I. Dataoverføring til utvalgte tredjeparter
  Opplysninger vil bli delt med blant annet følgende selskaper hvis og i den grad rettslige personvernkrav er oppfylt:

  • Med MINI Partnere (f.eks. for å kunne gi konkrete tilbud i forbindelse med salg av nye eller nesten nye biler fra MINI eller for å imøtekomme din forespørsel om prøvekjøring). Personopplysningene dine vil bli videresendt på en prioritert måte til din foretrukne MINI Partner, til MINI Partneren du har kjøpt produkter eller tjenester fra, eller til partneren du er i kontakt med. Hvis vi ikke kjenner til noen kontakt med en MINI Partner, vil vi videresende forespørselen din til en MINI Partner i din region.
  • Med MINI Partnere for å oppdatere f.eks. kontaktinformasjonen din. Opplysningene for oppdateringen vil bli videresendt til alle MINI Partnere du har i adresselisten din.
  • Med autoriserte reparatører i den grad slik deling av kjøretøyrelaterte data er lovpålagt.
  • Med nøye utvalgte og kontrollerte tjenesteleverandører og forretningspartnere som vi samarbeider med for å tilby deg produkter og tjenester. Vi gjør dette for BMW Norge kun i samsvar med de strenge kravene til behandling på våre vegne for å oppfylle en avtalemessig forpliktelse (f.eks. videresending til en betalingstjenesteleverandør) eller på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke (f.eks. videresending til forsikringsselskapet, hvis du ønsker det).
  • Med selskapene som en eller flere BMW Norge-forretningsenheter selges til og som vi overdrar våre rettigheter til, samtidig som vi overholder eksisterende avtaler med deg.
  • Med andre tredjeparter (f.eks. offentlige organer/tilsynsmyndigheter) i den grad vi blir lovpålagt å utlevere opplysninger eller i den grad vi har vår egen berettigede interesse i å gjennomføre overføringen (f.eks. i forbindelse med å reise tiltale eller i rettssak).
  • I anonymisert form til tredjeparter for bruk av ressurser som mobilitetstjenester, kart og verktøy, spesielt i kombinasjon med høyautomatisert, helautomatisk og autonom kjøring.


  Med ditt samtykke kan opplysninger som samles inn gjennom vår MINI CarData-plattform overføres elektronisk til tredjeparter. Denne overføringen vil tjene formålet som er avtalt mellom deg og tredjeparten, f.eks. inngåelse og oppfyllelse av en bruksbasert forsikring for kjøretøyet ditt. Som en del av MINI CarData-plattformen kan grunnleggende informasjon om kjøretøyets telematikkfunksjoner deles med tredjeparter for å hjelpe dem med å avgjøre om kjøretøyet ditt kan bruke MINI CarData. Du finner mer informasjon etter innlogging ved å navigere gjennom sidene «Mine kjøretøy» > «Kjøretøydetaljer» > «Om MINI CarData». Der finner du også ytterligere informasjon om databehandling på MINI CarData-plattformen.

  J. Felles behandlingsansvar med MINI Partnere

  I forbindelse med salg av nye og nesten nye biler fra MINI, samarbeider MINI Partnere og BMW Norge tett. Vi har en felles interesse i å tilby deg en smidig og praktisk kjøpsopplevelse for å kunne yte best mulig kundeservice. Med din MINI ID kan du når som helst bytte mellom den digitale verden på www.mini.no eller i appen din og ansikt til ansikt råd fra MINI Partneren. Hvis du f.eks. har konfigurert en ny bil fra MINI og lagret konfigurasjonene i din MINI ID Online-konto, kan du bruke MINI ID-en din til å gi den ønskede MINI Partneren tillatelse til å se relevant informasjon (f.eks. navn, kontaktinformasjon, kjøretøy av interesse, prøvekjøringer) fra din MINI ID Online-konto, slik at denne MINI Partneren f.eks. kan vise deg ønsket modell der og da og tilby deg den for prøvekjøring. Du kan også enkelt bestille ønsket modell, som du har prøvekjørt hos en MINI Partner, på din MINI ID Online-konto.

  For at BMW Norge og MINI Partneren skal kunne tilby denne omfattende og alltid oppdaterte støtten, enten det er i forbindelse med inngåelse eller gjennomføring av en avtale, generell kundebehandling eller i forbindelse med markedsføring basert på ditt samtykke til kampanjekommunikasjon, er det nødvendig at BMW Norge og MINI Partnere har tilgang til dine nåværende og relevante kundedata. F.eks., hvis du allerede har lagret ønsket modell på din MINI ID Online-konto, kan en MINI Partner i ansikt til ansikt-samtale sømløst forklare deg et tilsvarende tilbud for dette kjøretøyet basert på denne informasjonen. For å muliggjøre den datautvekslingen som i så fall kreves, vil BMW Norge gi MINI Partneren, som tjenesteleverandør, et sentralt system for kundedatabehandling. BMW Norge og MINI Partnere, som du allerede har vært i kontakt med eller som du autoriserer separat, utveksler rutinemessig kundedata via dette systemet. Slike opplysninger omfatter spesielt kontaktinformasjon (f.eks. navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer), tilbudsinformasjon og viktig avtaleinformasjon (inkludert f.eks. kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN), kjøretøyforbindelser, faktureringsinformasjon, selskapsforhold, opplysninger som er nødvendige for samsvarskontroller (f.eks. kontroll mot sanksjonslister eller lister over politisk eksponerte personer, hvitvaskingskontroll, slik som fødselsdato, finansielle identifikasjonsnumre), interaksjonsdata (kontakthistorikk, salgshistorikk, konfigurasjoner lagret på MINI online-kontoen), tilleggsinformasjon om kundeservice (f.eks. preferanser og interesser, informasjon om ditt samtykke til salgsfremmende kommunikasjon, foretrukket språk). BMW Norge og MINI Partneren er felles behandlingsansvarlige i henhold til artikkel 26 i GDPR med hensyn til denne gjensidige utvekslingen av kundedata og tilhørende vedlikehold av gjeldende kundedata. Den etterfølgende bruken av opplysningene dine av BMW Norge eller den respektive MINI Partneren – f.eks. for avtalebehandling eller for markedsføringsformål – er da eneansvaret til BMW Norge eller MINI Partneren.

  Hvis du ønsker å finne ut mer om behandlingen av personopplysningene dine som er under felles behandlingsansvar av BMW Norge og MINI Partneren, eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine som registrert, kan du kontakte oss når som helst på e post nordic.dataprivacy@bmw.no eller på telefon + 47 67 81 85 00 (mandag–fredag kl. 8:00 til 16:00). Personvernombudet til BMW Norge kan nås på e-post nordic.dataprivacy@bmw.no eller på vanlig post på BMW Norge AS, Personvernombudet, c/o BMW Northern Europe AB, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna, Sweden.

  K. Lagring av og tilgang til informasjon i terminalutstyret ditt (ekomloven § 2-7 b)
  I visse situasjoner skriver vi inn i, eller avleser informasjon fra, terminalutstyret ditt. Dette skjer f.eks. i form av informasjonskapsler som sendes og lagres på enhetene dine når du besøker nettsidene våre eller bruker MINI App eller f.eks. når det er en programvareoppdatering for kjøretøyet ditt. Denne lagringen eller tilgangen er enten basert på ditt samtykke i henhold til § 2-7 b i Lov av 4. juli 2003 om elektronisk kommunikasjon («ekomloven») eller berettiget selv uten ditt samtykke når det blir absolutt nødvendig i henhold til ekomloven § 2-7 (2) for å tilby deg en tjeneste som du uttrykkelig har bedt om. Den påfølgende behandlingen utføres på i overensstemmelse med GDPR i henhold til formålene beskrevet ovenfor.

  Lagring av eller tilgang til informasjon i kjøretøysammenheng er helt nødvendig i henhold til ekomloven § 2-7 (2) for å tilby deg tjenester som er en del av din kjøpte MINI Connected Package. Behandling er også helt nødvendig for å tilby lovpålagte tjenester, f.eks. EU eCall. Du kan lese mer om behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med MINI Connected i personvernerklæringen som er tilgjengelig i MINI App og ved utsjekking i MINI Connected Store.

 • Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

  Vi bruker ulike sikkerhetstiltak, som toppmoderne kryptering og autentiseringsverktøy, for å beskytte og opprettholde sikkerheten, integriteten og tilgjengeligheten til personopplysningene dine.

  Vi, tjenesteleverandørene og forretningspartnere våre beskytter personopplysningene dine gjennom fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i samsvar med «state-of-the-art»-teknologi. Det kan likevel ikke garanteres hundre prosent beskyttelse mot uautorisert tilgang for dataoverføringer via Internett eller en nettside. Vi benytter tiltak som:

  • Strenge kriterier for å autorisere tilgang til opplysningene dine i henhold til «need-to-know-prinsippet» (begrensning til så få personer som mulig) og begrense tilgangen til utelukkende det som er nødvendig for å oppnå det spesifiserte formålet,
  • Overføring av innsamlede opplysninger utelukkende i kryptert form,
  • Lagring av konfidensielle opplysninger, f.eks. kredittkortopplysninger, utelukkende i kryptert form,
  • Brannmurbeskyttelse av IT-systemer for å sikre mot uautorisert tilgang, f.eks. fra hackere, og
  • Permanent overvåking av tilgang til IT-systemer for å oppdage og forhindre misbruk av personopplysninger.
    

  Hvis du mottar et passord fra oss eller selv har opprettet et passord som gir deg tilgang til visse områder av nettsiden vår eller til andre portaler, apper eller tjenester som drives av oss, er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til det passordet og å overholde eventuelle andre sikkerhetsprosedyrer som vi varsler deg om. Vi ber deg om at du ikke deler passordet ditt med noen.

  Sikkerhetstiltak for posisjonsdata

  Enkelte tjenester kan kun tilbys hvis du oppgir din egen posisjon eller posisjonen til kjøretøyet ditt. Vi tar konfidensialiteten til disse personopplysningene (posisjonsdataene) svært alvorlig.

  Posisjonsdataene dine er derfor (inkludert data du får tilgang til som en del av kjøretøyvedlikehold) beskyttet med følgende sikkerhetstiltak:

   

  • Posisjonsdata vil bli lagret i en form som utelukkende kan spores eller knyttes til deg eller kjøretøyet ditt så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet du samtykket til.
  • Posisjonsdata samles kun inn hvis det er nødvendig for å yte den forespurte tjenesten.
  • Posisjonsdata samles inn i den grad vi er rettslig forpliktet til å lagre og/eller utlevere opplysningene.
  • Opplysninger for å lokalisere kjøretøyet og for å lokalisere en / din mobile terminalenhet vil bare kobles hvis slik kobling er nødvendig for å tilby den forespurte tjenesten.
  • All annen bruk av posisjonsdata til analyseformål skal gjøres på datasett som er anonymisert på forhånd.
    

  Vi og MINI Partneren din kan ha tilgang til kjøretøyets posisjonsdata, og BMW Norge kan ha tilgang til posisjonsdataene til / din mobile enhet via tjenestene som tilbys (f.eks. MINI Connected Services).

  Du vil motta en detaljert beskrivelse av de overførte posisjonsdataene for levering av posisjonsspesifikke tjenester når du kjøper kjøretøyet, eller når du aktiverer eller konfigurerer MINI Connected Services eller MINI App.


  Via MINI Appen eller direkte i kjøretøyet – i den grad det er teknisk mulig – kan du konfigurere innstillingene dine for om disse opplysningene fortsatt kan samles inn og behandles av oss og du har dermed muligheten til å hindre fremtidig datainnsamling. Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke lenger kan tilby visse deler av tjenestene våre hvis du har begrenset innsamlingen av posisjonsdata.

   

 • Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene dine?

  Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de spesifikke formålene vi behandler opplysningene dine for. Hvis vi behandler opplysninger for flere formål, vil slike opplysninger, så snart det siste spesifikke formålet er oppfylt, enten automatisk slettes eller lagres i et format som gjør at opplysningene ikke kan knyttes direkte til deg. For å sikre at alle opplysningene dine blir slettet igjen i henhold til prinsippet om dataminimering, har BMW Norge utviklet et internt slettesystem. De grunnleggende prinsippene for slettesystemet er angitt nedenfor.

  Bruk for avtaleoppfyllelse
  For å oppfylle avtalemessige forpliktelser kan opplysninger som samles inn fra deg lagres så lenge avtalen er i kraft og, avhengig av avtalens art og omfang, i 6 eller 10 år utover dette tidspunktet for å overholde lovpålagte krav om lagring og for å løse eventuelle spørsmål eller krav etter at avtalen har utløpt. Opplysninger som kreves for lovpålagte ID-kontroller, slik som hvitvaskingsloven, vil bli lagret i 5 år i samsvar med lovbestemte krav til oppbevaring.

  I tillegg kommer avtaler for levering av produkter og tjenester som nødvendiggjør lengre oppbevaringsperioder, se også «Bruk for å undersøke krav» nedenfor.

  Bruk for å undersøke krav
  Vi kan oppbevare alle opplysninger som vi etter eget skjønn tror vil være nødvendig for å undersøke eller forsvare oss mot krav eller for å sette i gang en straffeforfølgning eller fremme krav mot deg, oss eller en tredjepart, og gjøre det så lenge en slik sak kan bli reist.

  Bruk for kundesupport og markedsføringsformål
  Opplysningene som samles inn fra deg for kundesupport og markedsføringsformål kan oppbevares i 3 til 10 år etter innsamling med mindre du ber om sletting av slike opplysninger, og det ikke er noen avtalemessige eller lovfestede oppbevaringsforpliktelser som er i konflikt med en slik sletteforespørsel.

  Bruk av kjøretøyrelaterte data for salgs-, service- og administrative prosesser
  Opplysningene knyttet til et kjøretøy (f.eks. service- og vedlikeholdsinformasjon) vil bli oppbevart i hele kjøretøyets levetid.

  Bruk av kjøretøyrelaterte data for å sikre produktkvalitet, forskning og utvikling av nye produkter
  Opplysningene knyttet til et kjøretøy vil bli oppbevart i pseudonymisert form i 10 år.

 • Hvem gir vi global tilgang til opplysningene dine, og hvordan beskytter vi disse opplysningene i prosessen?

  BMW er et globalt selskap. Personopplysninger lagres og behandles fortrinnsvis innenfor EU av ansatte i BMW Norge, MINI Partnere og tjenesteleverandører autorisert av oss. I unntakstilfeller kan behandlingen også skje utenfor EU, f.eks. i USA.

  Fremfor alt for kundesupportformål, kan det, i forbindelse med inngåtte IT-tjenester, bli nødvendig for tjenesteleverandører utenfor EU å få tilgang til personopplysninger. Vi velger disse tjenesteleverandørene nøye og sikrer at det er et tilstrekkelig nivå av sikkerhet ved å benytte juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak. Som regel benytter vi EUs standard avtaleklausuler, og om nødvendig benyttes utfyllende avtalebestemmelser i tillegg.

  For noen land utenfor EU, som Israel og Sveits, har EU allerede fastslått at det er et sammenlignbart personvernnivå. På grunn av det sammenlignbare personvernnivået, krever ikke overføring av opplysninger til disse landene noen spesiell autorisasjon eller avtale.

  Kontakt oss hvis du ønsker å se de spesifikke sikkerhetstiltakene som er på plass for å overføre opplysningene dine til andre land.

 • Hvordan kan du se og endre opplysningene dine online?

  MINI ID Online-kontoen gir deg muligheten til å se og endre opplysninger selv når som helst. Du kan få tilgang til følgende opplysninger og til og med endre dem (hvis mulig):
   

  • Personopplysninger
   her kan du endre dine personopplysninger som navn, postadresse, e-postadresser, telefonnumre og fødselsdag.
  • Kontoopplysninger
   her kan du endre kontoopplysninger som MINI ID e-post, passord, land og språkinnstillinger og se dine tilknyttede tjenester.
  • Samtykkeerklæringer
   her kan du gi, endre eller også tilbakekalle samtykke til å motta reklame.
  • Mine kjøpsordrer
   her finner du informasjon om kjøpsordrene dine, f.eks. kjøretøy og tilknyttede tjenester.
  • Mine betalingsmåter
   her kan du lagre og endre kredittkortinformasjonen din.
  • Mine kjøretøy
   her kan du legge til og fjerne kjøretøyene dine.
  • MINI Partner
   her kan du angi og endre dine foretrukne forhandlere (ønskede forhandlere)
  • Ønskeliste og handlekurv
   her kan du se og endre dine lagrede konfigurasjoner eller andre produkter du har lagret.
    

  Hvis du har spørsmål om hvordan vi bruker personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å gjøre endringer i denne informasjonen, kan du også kontakte MINI Kundesupport, enten på e-post nordic.dataprivacy@bmw.no eller på telefon + 47 67 81 85 00 (mandag–fredag fra kl. 08:00 til 16:00).

  Hvis du har spørsmål angående MINI Partneres bruk av personopplysningene dine, ta kontakt med den enkelte MINI Partneren direkte.

 • Kontakt med oss, dine rettigheter i forbindelse med personvern og din rett til å klage til Datatilsynet

  Hvis du har spørsmål om vår bruk av personopplysningene dine, er det best å først kontakte MINI Kundesupport – enten på e-post nordic.dataprivacy@bmw.no eller på telefon + 47 67 81 85 00 (mandag–fredag fra kl. 08:00 til 16:00).

  I tillegg kan du kontakte ansvarlig personvernombud. En liste over personvernombud finner du her.
   

  Som berørt av behandlingen av personopplysningene dine (dvs. som registrert), kan du hevde visse rettigheter i henhold til GDPR og andre personvernbestemmelser. I det følgende forklares dine rettigheter som registrert i henhold til GDPR. Avhengig av arten og omfanget av forespørselen din vil vi be deg sende den til oss skriftlig.

  Registrertes rettigheter
  I henhold til GDPR har du som registrert rett til å hevde følgende spesifikke rettigheter overfor BMW Norge:

  Rett til innsyn (artikkel 15 GDPR): Du kan når som helst be om informasjon fra oss om personopplysningene vi har om deg. Denne forespørselen om informasjon gjelder blant annet kategoriene av opplysninger vi behandler, formålene vi behandler slike opplysninger for, opplysningenes opprinnelse dersom vi ikke har innhentet dem direkte fra deg, og, hvis aktuelt, mottakerne som vi har overført opplysningene dine til. Du kan motta en kopi av opplysningene dine fra oss gratis. Hvis du ønsker flere kopier, forbeholder vi oss retten til å belaste deg for ytterligere kopier.

  Rett til retting (artikkel 16 GDPR): Du kan be om at vi retter eller korrigerer personopplysningene dine. Vi vil ta rimelige skritt for å sørge for at opplysningene (som vi har om deg og behandler fortløpende) er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, basert på informasjonen som er tilgjengelig for oss.

  Rett til sletting (artikkel 17 GDPR): Du kan be om at vi sletter opplysningene dine, forutsatt at de rettslige kravene for en slik forespørsel er oppfylt. Ifølge GDPR artikkel 17, kan dette være tilfelle f.eks. hvis
   

  • opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for eller på annen måte behandlet for;
  • du trekker tilbake samtykket ditt som behandlingen er basert på, og det er ingen andre rettslige grunner eller grunnlag for behandlingen;
  • du protesterer mot behandlingen av personopplysningene dine, og det er ingen overordnede berettigede grunner for behandlingen, eller du protesterer mot behandlingen av opplysningene for direkte markedsføringsformål;
  • opplysningene har blitt ulovlig behandlet;
  • behandlingen ikke er nødvendig for å sikre overholdelse av en rettslig forpliktelse som krever at vi behandler personopplysningene dine, spesielt med hensyn til lovbestemte oppbevaringsperioder;
  • behandlingen ikke er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
    

  Rett til begrensning av behandling (artikkel 18 GDPR): Du kan be oss om å begrense behandlingen av opplysningene dine, hvis

  • du bestrider nøyaktigheten av opplysningene og den tidsperioden vi trenger for å verifisere nøyaktigheten til opplysningene;
  • behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av opplysningene dine og ber om begrensning av bruken i stedet;
  • vi ikke lenger trenger opplysningene dine, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav;
  • du har protestert mot behandlingen i påvente av kontrollen av om våre berettigede interesser veier tyngre enn dine.
    

  Rett til dataportabilitet (artikkel 20 GDPR): På din forespørsel vil vi overføre opplysningene dine – hvis det er teknisk mulig – til en annen behandlingsansvarlig. Du har imidlertid denne retten bare hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller er nødvendig for å oppfylle en avtale. I stedet for å motta en kopi av opplysningene dine, kan du også be om at vi overfører opplysningene direkte til en annen behandlingsansvarlig spesifisert av deg.

  Rett til å protestere (artikkel 21 GDPR): Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene dine når som helst på grunnlag av din spesielle situasjon, forutsatt at behandlingen er basert på ditt samtykke eller på våre berettigede interesser eller en tredjepersons interesser. I så fall vil vi ikke lenger behandle opplysningene dine. Sistnevnte gjelder ikke hvis vi kan påvise overbevisende berettigede interesser for behandlingen som går foran dine, eller hvis vi trenger opplysningene dine for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

  Felles behandlingsansvar for BMW Norge og MINI Partneren
  I den grad du ønsker å utøve rettighetene dine som forklart ovenfor med hensyn til behandling som faller inn under BMW Norges og en MINI Partnerens felles behandlingsansvar, kan du kontakte både BMW Norge og MINI Partneren. I den grad det er nødvendig for compliance, vil BMW Norge og MINI Partneren utveksle relevant informasjon. Vær oppmerksom på at i noen situasjoner vil en annen part enn den du har kontaktet, måtte henvende seg til deg for å svare på og oppfylle din rett. F.eks. hvis du ber om tilgang til opplysninger fra MINI Partneren angående behandlingen som faller inn under felles behandlingsansvar for BMW Norge og MINI Partneren, kan informasjonen også utleveres av BMW Norge.

  Frister for oppfyllelse av registrertes rettigheter
  Vi forsøker generelt å besvare alle forespørsler innen 30 dager. Denne perioden kan imidlertid forlenges om nødvendig på grunn av årsaker knyttet til den spesifikke rettigheten eller kompleksiteten til forespørselen din.

  Begrensning av informasjon for å oppfylle registrertes rettigheter
  Begrensninger i loven kan i visse situasjoner medføre at vi ikke kan gi deg all informasjon om opplysningene dine. Hvis vi i et slikt tilfelle må avslå informasjonsforespørselen din, vil vi samtidig informere deg om årsakene til avslaget.

  Klage til tilsynsmyndighetene
  BMW Norge tar spørsmålene og rettighetene dine på alvor. Hvis du føler at vi ikke har behandlet klagene eller spørsmålene dine på en ordentlig måte, har du rett til å sende inn en klage til tilsynet som er ansvarlig for oss, Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, www.datatilsynet.no, postkasse@datatilsynet.no.

Referansetekster

Kontaktinformasjon til MINI kundesupport i BMW Norge og til BMWs personvernombud.

 

Hvis du har spørsmål om vår bruk av dine personopplysninger, er det best å kontakte oss på følgende kontaktinformasjon:

 

MINI Kundesupport

Rolfsbuktveien 4 A

Postboks 1, 

1330 Fornebu

Telefon: + 47 67 81 85 00

E-post: nordic.dataprivacy@bmw.no

 


BMW Norge AS

Personvernombud

c/o BMW Northern Europe AB

Vetenskapsvägen 10, 
191 38 Sollentuna, 

Sweden

E-post: nordic.dataprivacy@bmw.no

Kontaktinformasjon til BMW Group-selskaper og personvernombud.

 

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, ta kontakt med:

 

BMW M Kundesupport

BMW M GmbH

Daimlerstr. 19

85748 Garching-Hochbrück
Tyskland

Telefon: +49 89 1250-16016

 

BMW M GmbH

Data Protection

Daimlerstr. 19

85748 Garching-Hochbrück
Tyskland 

E-post: datenschutz@BMW-m.com

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.

 

Vi vil kun behandle personopplysningene dine hvis en gjeldende lovbestemmelse tillater oss å gjøre det. Vi skal behandle opplysningene dine på grunnlag av artikkel 6 og artikkel 9 i GDPR og på grunnlag av samtykke gitt i henhold til kravene i artikkel 7 i GDPR. Vi vil blant annet basere behandlingen av opplysningene dine på de rettslige grunnlagene opplistet nedenfor. Vær oppmerksom på at dette ikke er en fullstendig eller uttømmende liste over rettslige grunnlag, og den gir bare eksempler som har til hensikt å skape åpenhet om de rettslige grunnlagene.

 

 • Samtykke (artikkel 6 nr. 1 (a), artikkel 7 i GDPR, eller artikkel 9 nr. 2 (a), artikkel 7 i GDPR): Vi vil behandle visse opplysninger kun på grunnlag av ditt uttrykkelige og frivillige samtykke. Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket ditt.
 • Oppfyllelse av avtale / tiltak på den registrertes anmodning for avtaleinngåelse (artikkel 6 nr. 1 (b) GDPR): Vi bruker visse opplysninger for å initiere eller oppfylle avtalen din med BMW Norge og MINI Partnere.
 • Oppfyllelse av en rettslig forpliktelse (artikkel 6 nr. 1 (c) GDPR): BMW Norge er underlagt en rekke rettslige krav. For å oppfylle disse kravene må vi behandle visse opplysninger.
 • Beskyttelse av berettigede interesser (artikkel 6 nr. 1 (f) GDPR): BMW Norge vil behandle visse personopplysninger for å beskytte sine eller tredjeparters berettigede interesser. Slik behandling kan kun forekomme dersom dine interesser ikke tilsidesettes i det enkelte tilfelle.

Sikkerhetstiltak for posisjonsdata.

 

Visse tjenester kan kun tilbys hvis du oppgir posisjonen din eller posisjonen til kjøretøyet ditt. Vi tar konfidensialiteten til disse posisjonsdataene svært alvorlig.

 

Posisjonsdataene dine (inkludert data du får tilgang til som en del av kjøretøyvedlikeholdet) er derfor beskyttet ved å bruke følgende forholdsregler:

 

 • Posisjonsdata vil bli lagret i en form som kan spores eller knyttes til deg eller kjøretøyet ditt bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet du samtykket til.
 • Posisjonsdata samles kun inn hvis det er nødvendig for å yte den forespurte tjenesten.
 • Posisjonsdata samles inn i den grad vi er rettslig forpliktet til å lagre og/eller overlevere opplysningene.
 • Opplysninger for å lokalisere kjøretøyet og for å lokalisere en / din mobile terminalenhet vil bare kobles hvis slik kobling er nødvendig for å tilby den forespurte tjenesten.
 • All annen bruk av posisjonsdata til analyseformål skal gjøres på datasett som er anonymisert på forhånd.
 • Vi og dine MINI Partnere kan ha tilgang til kjøretøyets posisjonsdata, og BMW Norge kan ha tilgang til posisjonsdataene til din mobilenhet gjennom tjenestene som tilbys (f.eks. MINI Connected Services).
 • Du vil motta en detaljert beskrivelse av de overførte posisjonsdataene for levering av posisjonsspesifikke tjenester når du kjøper kjøretøyet, eller når du aktiverer eller konfigurerer MINI Connected Services eller MINI App.
 • Via MINI App eller direkte i kjøretøyet – i den grad det er teknisk mulig – kan du konfigurere innstillingene dine for om disse opplysningene fortsatt kan samles inn og behandles av oss og du har dermed muligheten til å hindre fremtidig datainnsamling. Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke lenger kan tilby visse deler av tjenestene våre hvis du har begrenset innsamlingen av posisjonsdata.

Kategorier av personopplysninger for opprettelse av en egen kundekonto.

 

Kontaktinformasjon:

 • Navn
 • Tittel
 • Adresse
 • Hilsen
 • E-post
 • Telefonnummer / Mobilnummer
 • Initialer
 • Faks

 

Ytterligere personopplysninger/preferanser:

 • Fødselsdato
 • Familiestatus
 • Familiemedlemmer
 • Førerkort (type)
 • Yrke
 • Et mulig tidspunkt for når du har behov for et nytt kjøretøy og din interesse for biler og tjenester fra MINI, samt dine forespørsler om informasjon og prøvekjøring, osv.
 • Foretrukket MINI Partner
 • Hobbyer
 • Foretrukket betalingsmåte
 • Kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN) og annet knyttet til det, f.eks. modell, utstyr, første registrering.
 • Selskapsnavn, ditt forhold til dette selskapet hvis du bruker firmabil eller du er vår kontaktperson for dette selskapet

 

ID-opplysninger: 

 • Kundenummer / kunde-ID
 • Avtalenummer

 

Kundehistorikk:

 • Kundetilfredshet i dine kontoer hos MINI / MINI App.
 • Mottatt tilbud
 • Bilkjøpsdata inkl. modell, konfigurasjon, kjøpsdato, registreringsdato, skiltnummer, bestillingsdato, leveringsdato, bil
 • Eier, listepris
 • Garantiinformasjon
 • Restverdi
 • Kjøpsdetaljer om deler, tilbehør og livsstilsprodukter
 • Data samlet inn fra MINI Partnere (som dato for kjøretøyoverlevering, kundehenvendelser, rådgivende informasjon, ansvarlig selger eller servicerådgiver, hvis aktuelt, tidspunkt og type kontakt, servicehistorikk)
 • Kampanjehistorikk og respons (kunde- og prospektbehandlingsprogrammer og direkte markedsføringsaktiviteter)
 • Informasjonen du gir, f.eks. om andre merker, brukte kjøretøy mv.
 • Deltakelse på arrangementer, sted
 • Forespørsel, klage og servicehistorikk

 

Bruksdata for kjøretøy:

Hvis du har en ConnectedDrive-konto og har tilordnet kjøretøyet ditt i kontoen din, kan følgende data brukes i tillegg til kontoopplysningene i den respektive siste statusen:

 

 • Drivstoffnivå
 • Gjenværende rekkevidde
 • RTTI-data (innlagte navigasjonsdata), hvis du har samtykket til behandling av posisjonsdata
 • Utetemperatur
 • Plassering (kun leie- eller parkeringsposisjonen når kjøretøyet er parkert og bare hvis ConnectedDrive-kontoen er aktivert og du har samtykket til behandling av posisjonsdata)
 • Kilometerstand
 • Gjennomsnittlig hastighet, f.eks. per måned
 • Bruk av digitale tjenester, f.eks. booket tjenesteportefølje

 

Data fra App / nettside/ sosiale medier:

I den grad vi kan identifisere deg personlig, f.eks. etter registrering eller pålogging kan følgende data brukes i tillegg til kontoopplysninger:

 

 • Gjennomsnittlig appbruksdata (klikkeatferd i appene).
 • Posisjonsdata, hvis du har samtykket til behandling av dette
 • Bruk av nettbasert underholdning (f.eks. hyppigheten av tjenestebruk)
 • Bruk av besøkte nettsider for BMW Group
 • Informasjonskapseldata (avhengig av ditt samtykke til retningslinjene for informasjonskapsler)
 • Nettsidebruk av MINI sosiale medier (f.eks. forumbesøk og innlegg)

 

Samarbeidspartner

 • Sixt
 • E.ON

 


Financial services
 

 • Avtaleopplysninger (start-/sluttdato, termin, kjørelengde, avdrag).
 • Kjøretøydata for anbefalte kjøretøy (tilgjengelighet, sammenlignbarhet med anbefaling av lignende tilgjengelige kjøretøyer)
 • Egenkapitalverdi (beregning fra gjeldende markedsverdi, nåværende bokført verdi og generelt innkrevde straffer)
 • Konfigurasjonsdata (kalkulerte priser for å opprette et nytt finansieringstilbud)